Pre firmy pôsobiace v oblasti stavebníctva a montážnych prác je dôležité mať vhodné poistenie, ktoré chráni ich aktivity a majetok. Poisťovňa Union ponúka špeciálne stavebno-montážne poistenie, ktoré poskytuje firme potrebnú ochranu pred rizikami a nečakanými udalosťami.
Stavebné a montážne firmy často disponujú drahým nástrojovým parkom, strojmi a ďalším vybavením. Stavebno-montážne poistenie poskytuje ochranu proti poškodeniu alebo krádeži týchto aktív.
Pri stavebných a montážnych prácach existuje vysoké riziko škôd na majetku tretích osôb alebo zranenia. Stavebno-montážne poistenie poskytuje krytie zodpovednosti, ktoré zahŕňa náhradu škody spôsobenej tretím osobám. To vám dáva istotu, že v prípade sporu alebo požiadavky na náhradu budete mať finančnú podporu a nebudete musieť znášať vysoké náklady spojené s odškodnením.
Stavebno-montážne poistenie od poisťovne zahŕňa aj poistenie samotných stavebných prác.

social position

Zdieľaj tento článok

Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.